روشاساخت تجربه امنیت،زیبایی،آرامش

Rosha

مشاهده بیشتر

انواع کاربردهای کناف در ساختمانکناف چیست؟

کناف نوعی صفحه روکش دار گچی (Dry Wall) است که بیش از 80 سال است که در ساخت و سازهای ساختمانی از آن استفاده می شود. از کناف در بخش های مختلف ساختمان و به شکل های متفاوت در قالب دیوار های کنافی سقف کناف از آن استفاده می شود.* دیوارهای جدا کننده کنافاز دیوارهای جداکننده کناف برای تقسیم فضاهای داخلی ساختمان استفاده می شود و از آنجایی که دیوارهای جدا کننده کناف غیر باربر هستند، وزن زیادی را تحمل نمی کنند. دیوارهای جدا کننده کناف از قاب های فولادی سبک به شکل های مقاطع U شکل (Runner) و C شکل (Stud) تشکیل شده است. در بین قاب های فولادی دیوارهای جدا کننده کناف، صفحات روکش دار گچی در ضخامت های مختلف به وسیله پیچ مخصوص بر روی آن ها نصب می شوند. سطح یکپارچه دیوارهای جدا کننده کناف در آخر کار به این دلیل می باشد که درزهای بین این صفحات به وسیله نوار و بتونه مخصوص درزگیری می شود. فضای خالی داخل دیوار جدا کننده کناف، امکان استفاده از انواع عایق حرارتی و صوتی را فراهم می کند.

انواع کاربردهای کناف در ساختمانکناف چیست؟

کناف نوعی صفحه روکش دار گچی (Dry Wall) است که بیش از 80 سال است که در ساخت و سازهای ساختمان. . .