روشاساخت تجربه امنیت،زیبایی،آرامش

Rosha

مشاهده بیشتر

تخریب کف توالت و بیرون آوردن سنگ توالت قبلی، یکی از رایج ترین راه ها برای نصب توالت فرنگی است. اگر چه این شیوه همراه با تخریب و کندن است ولی همچنان یکی از بهترین راهکارها می تواند باشد. وقتی فضای محدودی در سرویس بهداشتی وجود دارد بهترین کار اینست که سنگ توالت ایرانی از کف توالت بیرون آورده شود. سپس می توان توالت فرنگی جدید را در همان مکان قبلی نصب کرد. به این ترتیب لازم است تا همه کاشی های کف نیز تعویض شود. از نظر هزینه و دردسرهای کنده کاری، خیلی ها این شیوه را رد می کنند ولی بدون تردید از نظر ظاهری و تمیزی کار، بهترین روش نصب توالت فرنگی همین تکنیک است.

تخریب کف توالت و بیرون آوردن سنگ توالت قبلی، یکی از رایج ترین راه ها برای نصب توالت فرنگی است. اگر چه این شیوه همراه با تخریب و کندن است . . .