روشاساخت تجربه امنیت،زیبایی،آرامش

Rosha

مشاهده بیشتر

خرده کاری ساختمان


بعد از ساخت ساختمان و قابل سکونت شدن آن برای ساکنین ، بعد از گذشت مدتی ممکن است که قسمت هایی از ساختمان نیازمند تعمیرات جزئی و خرده کاری ساختمان باشد .به همین دلیل شما باید در اسرع وقت ساختمان را بازسازی و تعمیر کنید تا خرده کاری ها به مشکل بزرگتری تبدیل نشود و هزینه اضافی را روی دستتان نگذارد.

قسمت هایی از ساختمان که بیشتر نیاز به خرده کاری دارند


ممکن است بعد از مدتی قسمت هایی از گچکاری ساختمان بر اثر نم و رطوبت خراب شود و نیاز به تعمیر و بازسازی داشته باشند.و یا سرویس های بهداشتی ممکن است بر اثر گرفتگی فاضلاب و نشت لوله های آب داخل دیوار نیازمند بازسازی شوند.و یا اینکه نیاز باشد که کف ساختمان را به خاطر گرفتگی لوله های فاضلاب و نشتی آن ها دستکار و بازسازی شوند ،و یا ممکن است که بر اثر افتادن اجسام سنگین و نوک تیز کاشی ها و پارکت های دیوار ها و کف آسیب ببیند که نیاز به انجام بازسازی و تعمیر داشته باشند . ایمن سازان با برترین نیروهای خرده کاری ساختمان ، ساختمان شما را به صورت کامل سرویس میکند.

خرده کاری ساختمان


بعد از ساخت ساختمان و قابل سکونت شدن آن بر. . .